Diensten

 • Invallen als operator

 

 

 

 

 

 • Uitvoeren van analyses

 

 

 

 

 

 • Opstellen van procesbeschrijvingen en P&ID’s
 • Het uitvoeren van berekeningen en ontwerpen van modellen
 • Uitvoering van monsternames en metingen
 • Laboratorium en proefinstallatie onderzoek
 • Doorlichting en evaluatie van water en energieverbruiken
 • Doorlichting van bestaande waterzuivering en/of vergisting installatie
 • Monitoring van efficiency, begeleiding door periodieke bezoeken en/of op afstand.
 • Troubleshooting & calamiteiten beheersing
 • Schrijven van besturingsplannen, handleidingen en procesflow diagrammen
 • Second opinion van uw ontwerp
 • Project ondersteuning
  • Commissioning voorbereiden en uitvoeren
  • Installatie opstart
 • Trainingen
 • Optimalisatie van processen, bijvoorbeeld slibontwatering of nutriënten verwijdering
 • Pilot onderzoeken opzetten, ondersteunen en/of uitvoeren
 • Vergelijkings testen tussen verschillende installaties.
 • Laboratorium onderzoek en analyses
 • Haalbaarheidsonderzoeken
 • Microscopisch slibonderzoek

De werkzaamheden worden verricht op basis van uurtarief of door middel van een service contract.

Het gebruik van een afstreepkaart is ook mogelijk waarbij u bij aanvang een afgesproken aantal uren inkoopt.

Geef een reactie