Uitgevoerde werkzaamheden

Zuiveringscoach / Effluentcoach

– In bedrijf name van mechanische zuiveringsstap(pen) in het productie proces

Bij de aardappel verwerking komt, tijdens het snijden, zetmeel vrij dat redelijk eenvoudig verwijderd kan worden uit het snij-water. Hierdoor kan dit water circuleren en dus meerdere malen worden benut voordat het wordt geloosd.

 

– In bedrijf name van zandverwijdering en vetverwijdering installatie(s)

Ervaring met commissioning en opstart van lammelae bezinkers, filterpersen en zeefbandpers voor de afscheiding van zand & klei uit was water. Met behulp van coagulant en flocculant is het circulatie water helder en uitermate geschikt voor hergebruik.

 

– Opstart van een complete waterzuivering

Gefaseerde opstart van de mechanische voorzuivering, anaërobe waterzuivering (UASB), aerobe nazuivering met chemische fosfaat verwijdering. Begeleiding van nieuwe operators en bijsturing van het proces aan de hand van de analyse gegevens.

 

– Heropstart van verbouwde waterzuivering

Na een grondige verbouwing van een bestaande zuivering (met anaërobe IC-reactor) is deze opnieuw opgestart. In korte tijd was de effluent lozing, voor het eerst sinds jaren, binnen de vergunning.

 

– Commissioning en opstart van zuiveringsslib afscheiding en ontwatering met behulp van centrifuges

 

– Laboratorium tests en pilot onderzoek naar vergisting

 

– Pilot onderzoek naar stikstof en fosfaat verwijdering door middel van struviet vorming

 

– Pilot onderzoek naar stikstof verwijdering door middel van ammoniak stripping

 

– Diverse trouble shoots en opstellen van calamiteiten programma’s

Opstellen van een calamiteiten programma is soms nodig zodat overschrijdingen van de lozingsvergunning wordt voorkomen, maar ook stilleggen van een fabriek wordt voorkomen.

 

– Commissioning en opstart van vergisting installaties en biogas behandeling

– Monitoren van analyse resultaten en performance van verschillende waterzuiveringen en geven van proces  adviezen.

– Optimalisatie van de werking van een bestaande aërobe zuivering in een vleesverwerkende fabriek

Deze zuivering is in korte tijd geëvalueerd door het uitvoeren van metingen en een aantal analyses. Hiermee  is de huidige belasting van de zuivering berekend. Er zijn diverse praktische tips voor verbetering gegeven en na het uitvoeren van een aantal kleine veranderingen in de procesvoering loost deze zuivering snel weer binnen de lozingsvergunning.

 

– Schrijven van een bedieningsvoorschriften en een handleiding

Voor een afvalverwerker is een eenvoudige en praktische handleiding geschreven voor het bedienen van een uitpaklijn. In de bedieningsvoorschriften is gebruik gemaakt van veel foto materiaal waardoor het erg visueel en snel te begrijpen is voor de operators.

Geef een reactie