Optimalisatie Dissolved Air Flotation (DAF) unit

Bij gebruik van vlokmiddelen, polymeren of andere chemicaliën in uw proces is het nuttig regelmatig te controleren of de instellingen (nog) juist zijn.

Ook kan inzet van een ander type middel tot betere resultaten leiden.

Lagere kosten voor chemicaliën en/of slibafzet is vaak mogelijk.

2016-01-29-12-24-12

Vetverwijdering Visverwerking